Türkiye'de kadınlar yılda
70 gününü ev işlerine harcıyor.
Buna dur demek bizim elimizde.

Türkiye, kadınların iş gücüne katılım oranı açısından OECD ülkeleri arasında %38,4 ile en alt sırada yer alıyor. OECD ülkelerinde bu ortalama %64.

İşgücüne katılmamış kadınların %54’ü iş aramamalarına gerekçe olarak ev işlerini gösteriyor.

Kadınlar günlerinin %19’ünü ev işleri ve aile içerisindeki bakım faaliyetleriyle geçiriyor.

Kadınlar, yılın 70 gününü ev işleri ve aile bakım faaliyetlerine harcıyor.

Çalışan kadınlar çalışmayan kadınlara kıyasla zamanlarının %30 daha azını ev işlerine ve aile içi bakıma harcamakta.

20 milyon kadın ile 8 milyon erkeğin iş gücüne dâhil olmadığı ülkemizde, 11 milyon kadın ev işleri sebebiyle iş gücü piyasasından uzak kalmakta.

Türkiye’de kadınların iş gücüne katılma oranının OECD ortalamasına yakın bir düzeye gelmesi durumunda Türkiye’nin milli gelirinin 2025’e kadar %20 seviyesinde artacağı tahmin ediliyor.